جبهه پایداری حکومت اسلامی می‌خواهد، نه جمهوری اسلامی
ستاره صبح، فائزه صدر: نتایج منتشرشده از آرا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس نشان‌دهنده کاهش میزان مشارکت است.