امسال چه خانه‌موزه‌هایی به شهر تهران اضافه می‌شود؟
مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهر تهران برنامه‌های این شرکت در سال جاری را تشریح کرد.