کیهان: لایحه عفاف و حجاب ضعف هایی هم دارد!
روزنامه کیهان که تا که کنون به شدت به لایحه حجاب و عفاف حمله می‌کرد، به دفاع از آن پرداخت و در عین حال به یکی از بند‌های آن انتقاد کرد.