شنیدم که شوق و علاقه مردم بیش از قبل است
در این مرحله قاعدتاً باید همت مردم بیشتر باشد تا کار را تمام کنند و فردا ان‌شاءلله رئیس جمهورمان را داشته باشیم