رقابت پنج به یک/ پزشکیان باید سد چند لایه دفاعی اصولگراها را بشکند
گروه سیاسی: انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قرار است روز 8 آذر برگزار شود. 80 نفر برای این مقام به وزارت کشور رفتند و در آنجا ثبت نام کردند.