میزان خرید گندم از کشاورزان ایرانشهر
مدیر جهاد کشاورزی ایرانشهر با بیان اینکه سطح زیر کشت گندم شهرستان نسبت به سال زراعی گذشته افزایش ۱۰درصدی داشته است، گفت: پیش بینی شده است در سال زراعی جاری از سطح پنج هزار هکتار از گندمزار‌های ایرانشهر بیش از ۱۵ هزار تن محصول گندم برداشت شود.