هواداران لورکوزن آزمون را هو کردند
در شرایطی که سردار آزمون تحت قرارداد لورکوزن است، اما او پنج‌شنبه شب و با لباس رم مقابل تیم آلمانی قرار گرفت و نمایش قابل قبولی داشت. او پنالتی نخست تیمش را با زیرکی گرفت و روی پنالتی دوم نیز تا حدودی اثرگذار بود.