واکنش رییس دانشگاه علوم پزشکی به اخراج ۴۰ استاد: یکی فعالیت بایسته‌ای نداشت بازنشسته‌اش کردیم!
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران، ضمن تکذیب خبر اخراج ۴۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره ادعا‌های مطرح شده پیرامون «بازنشستگی» برخی اساتید این دانشگاه توضیحاتی را ارائه کرد.