دلایل منفی شدن تراز تجاری کشور از نگاه رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران
رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال‌های گذشته بسیاری سعی داشتند بگویند تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد با این حال بخشی از دلایلی که به منفی شدن تراز تجاری کشور در سال 1402 انجامید، برآمده از تاثیرات تحریم‌ها بود.