تهدید گروه هفت را جدی بگیرید
اخباری مبنی بر ارسال تسلیحات از ایران به روسیه منتشر می شود و این سوال را در افکار عمومی ایجاد می کند که آیا ارتش روسیه در سطح و جایگاهی قرار دارد که به کمک نظامی ایران نیازمند است؟!