کارگروه پزشکیان برای انتخاب کابینه با حضور ظریف، طیب‌نیا، عبدالعلی‌زاده، آذری جهرمی و علایی
رئیس جمهور منتخب از قرار معلوم ۵ کارگروه برای انتخاب وزرا و راهبردهای دولت با حضور افرادی چون ظریف، طیب‌نیا، عبدالعلی‌زاده آذری جهرمی، علی ربیعی و حسین علایی تشکیل داده است.