جبهه پایداری رقیب اصلی پزشکیان
اعلام فهرست نامزدهای تأیید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان، ‏نزدیک شدن موعد انتخابات، انتشار مواضع نامزد و داغ شدن فضای رقابت‌های سیاسی؛ وزن نامزدهای خاص هر جریان را نمایان خواهد کرد.