تماشاخانه ایران‌شهر با ۴ نمایش تازه فصل بهار را آغاز می‌کند
تماشاخانه‌ ایران‌شهر با میزبانی از نمایش‌های «آگنیتاژ»، «اسب قاتلین»، «طلوع خونین» و «روز/مَرگی» پذیرای مخاطبان تئاتر درآغاز فصل بهار خواهد بود.