به دلیل تحریم از حرکت های فرهنگی برای اشاعه فرهنگ و هنر ایرانی بازمانده ایم
روز گذشته نشست اهالی فضیلت، فرهنگ و هنر با مسعود پزشکیان با عنوان «گفت‌وگو درباره دولت فرهنگی؛ برای ایران» در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد. در این دیدار که چهره های سرشناش حوزه فرهنگ و هنر و رسانه حضور داشتند، برخی مطالب به منظور بهره برداری در آخرین مناظره تلویزیونی با مسعود پزشکیان در میان گذاشته شد.