ساخت مستندی از ساعات پایانی زندگی شهید رئیسی
۳ مستند از شهید رئیسی در دست تولید است؛ مستند اول، اتفاقات ساعات پایانی زندگی آقای رئیسی را مرور می‌کند و مستند پرتره‌ای از وی برای حضور در جشنواره سینما حقیقت آماده می‌شود.