نامزدها به موضوعات اصلی مثل برجام، تحریم، FATF و روابط خارجی ورود نمی‌کنند
مجید زاده گفت: رییس قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند وضعیت کنونی را اصلاح کند. نامزدها از جامعه ارزیابی دارند، از این رو به ارائه برنامه نپرداخته‌اند. جز نامزد اصلاح طلب دیگر کسی به برجام و اف ای تی اف اشاره نکرده، ایشان هم می‌داند که ارائه برنامه اقتصادی در این وضعیت بیهوده است.