پزشکیان باید مطالبه‌گر باشد و خواسته های مردم را نمایندگی کند/ انتظارات از رییس جمهور بالا و اختیارات وی محدود است
نماینده پیشین مجلس به ستاره صبح گفت: دوران شعار و نطق های هیجانی گذشته است. آقای پزشکیان باید فضای مطالبه گری را زنده کند و برنامه ای برای تحقق مطالبات مردم داشته باشد تنها در این صورت می تواند بخش بزرگی از جامعه را با خود همراه کند.