فوتبال تبدیل به تجارت کثیف شده است/   دست بسیاری از فعالان ورزش فوتبال آلوده است
مربی پیشین فوتبال در گفت و گو با ستاره صبح گفت: فوتبال حرفه‌ای شده ولی از حرفه‌ای کردن این ورزش سوء استفاده کردند. آنچه امروز می‌بینید نتیجه سرازیر شدن پول کثیف به این ورزش است.