جزئیات تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم
شش نامزد در لیست اسامی نامزدهایی هستند که توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده‌اند.