چراغ سبز کمال خرازی به مذاکره با آمریکا
کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی روز گذشته در سومین نشست گفت‌وگوهای ایرانی - عربی برای همکاری و تعامل که از سوی شورای راهبردی روابط خارجی در هتل آزادی تهران در حال برگزاری است، طی سخنانی گفت: ما امروز گرفتار جنگ غزه هستیم و همه باید تلاش کنند این جنگ متوقف شود که متاسفانه با حمایت آمریکا و اروپا همچنان ادامه دارد.