گوشت با 130 درصد در قله تورم
مرکز آمار اعلام کرد در اسفند بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با 80.7 درصد مربوط به گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» بوده و گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» نیز با 130.5 درصد بیش‌ترین تورم سالانه را در بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» ثبت کرده است.