نبرد شدید مبارزان فلسطینی با اشغالگران در رفح
منابع خبری امروز چهارشنبه از نبرد شدید مبارزان فلسطینی با نظامیان ارتش صهیونیستی در شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه خبر دادند.