محمدعلی علومی درگذشت
محمدعلی علومی، نویسنده و طنزپرداز در سن ۶۳ سالگی از دنیا رفت.