رونمایی توانمندی های ایران در اکسپو
گروه اقتصاد: عباس علی‌آبادی، وزیر صمت گفت: قصد ما از برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو معرفی توانمندی هایمان به دنیا است. وقتی با هیئت‌های تجاری صحبت می‌کنیم می‌بینیم آن‌هااز ظرفیت‌های ما تعجب می‌کنند و می‌گویند « باورکردنی نیست». لازم است توانایی‌های خودمان را نشان بدهیم و و بگوییم اهل تعامل هستیم.