پاسخ‌ پونه ندایی به ۲۰ پرسش باشگاه روزنامه‌ نگاران ایران
باشگاه روزنامه‌ نگاران ایران به‌ مناسبت فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی ایرانیان، بیست سئوال از برخی روزنامه‌ نگاران پرسیده است.