مالکان استقلال و پرسپولیس مشخص شدند
دو باشگاه پرسپولیس و استقلال تا یک هفته آینده تسلیم مالکین جدید خود خواهند شد.