باید انضباط اقتصادی را به کشور بازگردانیم / دولت باید تصمیم بگیرد / قبیله دانشگاه امام صادق در دولت نفوذ دارد
اگر دولت از نیرو‌های با دانش، با صلاحیت و با مدیریت قوی استفاده نکند و تحولات اداری گسترده را در جهت منافع ملی ایجاد نکند، بدون شک در سال ۱۴۰۳، مشکلات اقتصادی، تشدید خواهد شد. اما اگر دولت تغییرات اساسی به وجود بیاورد امید ما افزایش خواهد یافت.