2022/01/27
۱۴۰۰ پنج شنبه ۷ بهمن
هدفمندسازی
  •  هدفمندسازی یارانه مطبوعات

    هدفمندسازی یارانه مطبوعات

    اشاره: دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اقدامی پسندیده، موضوع پرداخت یارانه نشریات را بررسی کرده است. این بررسی نشان می دهد که پرداخت یارانه نشریات غیر عادلانه و تبعیض آمیز بوده، زیرا برخی افراد توانسته اند از هیئت نظارت بر مطبوعات مجوز انتشار چندین نشریه محلی و یا سراسری را اخذ نمایند و در قالب آن یارانه بگیرند. چندی پیش فاش شد که یک فرد مجوز 39 نشریه را در قالب یک موسسه داردو بیش از یک میلیارد تومان نیز یارانه دریافت کرده است. در دوره ای که حسین انتظامی معاون مطبوعاتی بود پرداخت یارانه به «نشریات دولتی و عمومی» در راستای حمایت از نشریات خصوصی و غیر دولتی قطع شد. این اقدام مورد استقبال رسانه های بخش خصوصی قرار گرفت. در سال های گذشته روزنامه ها و نشریات تاثیر گذار که تولید محتوا کرده و می کنند همواره از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته اند که در پرداخت یارانه و تخصیص آگهی ها به روزنامه‌های با کیفیت و تاثیرگذاری که هر روز دارای گزارش های تحلیلی، تفسیری، سرمقاله، گفت و گو،تفسیر روز، ترجمه نظرات صاحب نظران بین المللی و پیش بینی وقایع رویدادهای داخلی و بین المللی را می‌کنند، پرداخت شود. نکته مهم این است که روزنامه ها در فضای مجازی این روزها با یکدیگر برابر هستند چون در این فضا همه روزنامه ها دیده می شوند و تیراژ در فضای مجازی مفهومی ندارد. به نظر می رسد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافته که از یک سو نشریاتی که حامی دولت و مصالح عمومی را مدنظر قرار می دهند،مورد توجه قرار گیرند و از سوی دیگر پرداخت یارانه و تخصیص آگهی های دولتی به روزنامه هایی که دارای کیفیت و محتوای مناسبی هستند پرداخت شود. در پی بررسی و درخواست «دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» از سیدعباس صالحی برای هدفمندسازی یارانه ها ایشان این موضوع مهم را طی نامه ای در شش بند به معاونت مطبوعاتی ابلاغ کرد که در پی جزئیات آن را می خوانید.