شباهت مواضع رسانه‌های معاند خارج نشین با برخی اعضای ستاد جلیلی
شب گذشته(چهارشنبه بیستم تیر ماه)گزارش جالبی در بخش‌های مختلف خبری سیما،به کرات پخش شد.