اتهام بیرانوند به دو نفر؛ آنها مرا فریب دادند
در حال حاضر شرایط بیرانوند به شکلی است که نه مسیر همواری برای بازگشت به پرسپولیس دارد و نه به خاطر شکایت این باشگاه می‌تواند با خیال راحت با باشگاهی قرارداد امضا کند.