گانه زنی ها درباره کنار گذاشتن بایدن می‌تواند به ضرر دموکرات‌ها تمام شود
کارشناس مسائل آمریکا گفت: سخنرانی رئیس‌جمهوری آمریکا در نشست ۷۵ سالگی ناتو به نوعی نشان داد که ایالات متحده و اروپا به دنبال هدف قرار دادن روسیه و چین هستند که البته در مورد پکن چندان نگاه رادیکال مانند مسکو وجود ندارد.