انتخاب کابینه با آرامش و در مسیر کارشناسی و مبتنی بر خرد‌جمعی در حال انجام است
عضو جبهه اصلاحات گفت: این روزها برخلاف برخی سیاه نمایی‌ها و شایعات جهت دار، فرآیند انتخاب وزرا در مسیری کاملا کارشناسی و مبتنی بر خردجمعی و در کمال آرامش در حال انجام است و این امر می تواند نوید دهنده تشکیل کابینه‌ای کارآمد برای حل مشکلات و همچنین گامی مثبت در جهت عمل به وعده ی سپردن امور به کارشناسان و نخبگان باشد.