انگلیس حریف اسپانیا در فینال یورو 2024 شد
انگلیس با گل دقیقه ۹۰ از سد هلند گذشت تا در فینال یورو ۲۰۲۴ حریف اسپانیا شود.