بانوی میان‌سال رئیس‌جمهور ساز
عطا تقوی اصل، استاد دانشگاه: بدون حمایت عقلای جبهه اصلاحات و بدون مدیریت خوب ریاست این جبهه، یعنی خانم آذر منصوری پزشکیان رأی نمی‌آورد.