کدام استان ها به جلیلی و کدام به پزشکیان رای دادند؟
میزان مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذشده و آرای ۲ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان در جداول ذکر شده است.