عزم جزم ترامپ برای بازگشت به کاخ سفید
در پایان مناظره بایدن و ترامپ جهان خود را مواجه با واقعیتی دشوار و شاید پرهزینه دید. ترامپ به گونه ای به نظر می رسید که گویی یک عمل انجام شده برای امریکا و جهان است که اجتناب از او ناممکن است. این موضوع باعث نگرانی دشمنان و متحدان امریکا می شود. ترامپ برخلاف بایدن فرزند نهادها نیست.