تلاش برای حذف ایران از بازار انرژی
گروه اقتصاد: تداوم تنش میان ایران و غرب به ویژه ایالات‌متحده بستری را فراهم کرده تا ایران نتواند در بازار انرژی فعال باشد. امریکا چند بانک عراق را به خاطر خرید گاز از ایران تحریم کرده که باعث شده تا صادرات نفت ایران به عراق و پاکستان متوقف شود.