سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات رای خود در انتخابات ریاست جمهوری را در حسینیه جماران به صندوق انداخت.