آیا استقلال قهرمان لیگ می‌شود؟
پس از بازداشت خداد افشاریان رییس کمیته داوران و اعتراف او خیلی از تیم های لیگ برتری درگیر این تخلفات شده اند.