سرزمین دروازه‌ها و قلعه‌ها /وحید حاج سعیدی – روزنامه نگار
شب از نیمه گذشته است. بازار تعطیل شده و گزمه‌ها در حال گشت زنی در دالان‌های بازار هستند. صدای غوک ها دیگر از حوض سرای سعد السلطنه به گوش نمی‌رسد. خواب بر چشمان نگهبان آب انبار حاج کاظم مستولی شده است. مؤذن مسجد صالحیه، غلبه صبح بر نیمه شب را به انتظار نشسته است. قلعه الموت هم در خاموشی فرو رفته است.