حاشیه‌سازی و دخالت دولتی‌ها در انتخابات
گروه سیاسی: انتخابات پرمناقشه سال 88 به این دلیل به اعتراض خیابانی انجامید که در آن زمان تعدادی از اعضای شورای نگهبان به‌صورت علنی از کاندیداتوری محمود احمدی‌نژاد در مقابل میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت کردند.