الهلال به دنبال شکار کردن ستاره رئال مادرید
الهلال برای تقویت خط حمله‌اش روی ستاره برزیلی رئال مادرید دست گذاشته است.