جواد امام: اصلاح‌طلبان اگر کاندیدا داشته باشند در انتخابات شرکت می‌کنند
جواد امام تاکید کرد: اگر جریان اصلاحات کاندیدایی را داشت در انتخابات هم مشارکت فعالی خواهد داشت، در غیر این صورت تکلیف این جبهه مشخص است و نمی‌توان از جبهه‌ای که متشکل از 31 حزب است اما امکان معرفی یک کاندیدا را ندارد، توقعی خاص را داشت.