شرایط بهره‌برداری از اعتبار مالیاتی اعلام شد
مدیر شبکه سیاست‌پژوهی مرکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور با اشاره به جزئیات نحوه بهره‌برداری از اعتبار مالیاتی، گفت: طرح‌ها و پروژه‌هایی که دارای ۳ شاخص «نظام‌مند»، «نوآورانه» و «فناورانه» باشند، مشمول اعتبار مالیاتی خواهند شد.