انتخابات ریاست جمهوری از سید ابوالحسن بنی صدر تا سید ابراهیم رئیسی
بعد از ثبت نام ۸۰ نفر برای انتخابات پیش رو، حال منتظر نتایج تایید صلاحیت شورای نگهبانیم تا ببینیم چه کسانی قرار است برای کرسی ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت کنند. در این گزارش فراز، انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های مختلف، پیروز انتخابات، نامزد‌های تایید صلاحیت شده و درصد مشارکت مردم در دوره‌های مختلف انتخاب رییس جمهوری جمع‌آوری شده‌است. از سال ۱۳۵۷ تا کنون ۱۳ دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شده است. انتخابات دوره اول در ۵ بهمن ۱۳۵۸ و انتخابات دوره سیزدهم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ انجام شد.