همستر کمبات، کسب ثروت یا کلاهبرداری؟
دو تن از کارشناسان اقتصاد دیجیتال،همستر کمبات را پروژه‌ای بدون ارزش افزوده معرفی کردند که نمی‌تواند مسیر دستیابی به ارزهای دیجیتال باشد.