چراغ سبز حماس به پیشنهاد آتش‌بس بایدن
حماس اعلام کرد که به پیشنهاد آتش‌بس اعلام‌شده از سوی رئیس‌جمهور آمریکا نگرش مثبتی دارد.