قهرمانی کیمیا علیزاده در اروپا با پرچم بلغارستان
کیمیا علیزاده مدال طلای تکواندوی قهرمانی اروپا را به گردن آویخت.