مجلس اقلیتی نمی تواند نماد اراده ملت باشد
یک نماینده پیشین مجلس گفت: با انتخاباتی مثل مجالس یازدهم و دوازدهم و این درصد مشارکت پایین نمی توان هدف والای مردم سالاری را محقق کرد