چین اولین ماهواره رقیب «استارلینک» ایلان ماسک را به فضا پرتاب کرد
چین اولین ماهواره اسکای‌نت(SkyNet) را برای رقابت با ناوگان ماهواره‌های اینترنتی استارلینک(Starlink) شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک به مدار زمین فرستاد.